Close

VŔTANIE STUDNÍ

Plánujete studňu?
Nechajte to na nás

Viac tu
Eshop STU-VRT

Ako si vybrať ponorné čerpadlo Vodoley ?

V nasledujúcom príspevku sa dozviete ako si vybrať správne ponorné čerpadlo Vodoley.

Výber správneho čerpadla tvorí základnú zložku uspokojenia očakávaní spotrebiteľa. Je veľmi dôležité výberu porozumieť, aby sa dosiahol požadovaný tlak a množstvo vody na konci vodovodného potrubia.

Náš výber si môžeme rozdeliť na dve časti:

1. Aké veľké množstvo vody potrebujem v daný okamih?

  • Potrebujem čerpadlo pre zásobovanie chat, menších rodinných domov a na občasné zalievanie menších záhrad, teda na miesta kde nie je potrebný veľký objem vody za krátky časový interval.
  • Alebo potrebujem čerpadlo, ktoré bude schopné zásobovať väčšie rodinné domy, zalievanie väčších záhrad či sadov, dopľňovať vodu do bazénov, zásobovať hospodárske stavby pitnou vodou či na priemyselné použitie. Teda na miesta kde je potrebný veľký objem vody za krátky časový interval.

Náš Eshop ponúka ponorné čerpadlo Vodoley v dvoch radoch a to v: BCPE 0,5 a BCPE 1,2. Ak som sa rozhodol pre prvú možnosť tak si vyberiem čerpadlo nižšej rady a to BCPE 0,5. Alebo ak potrebujem výkonnejšie čerpadlo, teda tak ako to je popísane v druhej možnosti tak si zvolím radu BCPE 1,2.

Pre lepšie porovnanie výkonu čerpadiel uvádzame nasledujúce tabuľky, kde je znázornené množstvo vody pri normálnom zaťažení a maximálnom výkone (nulová dopravná výška).

 

BCPE 0,5

 

 Množstvo vody Norma Maximálny výkon
l/s 0,5 1,0
l/m 30 60
m³/h 1,8 3,6

BCPE 1,2

 

 Množstvo vody Norma Maximálny výkon
l/s 1,2 2,6
l/m 72 156
m³/h 4,3 9,4

 

Pri výbere by sa mala ešte zohľadniť podmienka: výkon čerpadla < výdatnosť vrtu. Teda aby nedošlo k vyčerpaniu studne a následnému poškodeniu čerpadla.

Rad čerpadla Vodoley by sme mali mať vybratý, teraz je na rade výber správneho označenia, teda správneho typu.

 

2. Aký je správny typ čerpadla pre moju studňu?

 

V tejto časti zohráva dôležitú úlohu takzvaná dopravná výška. Je to celková dĺžka potrubia, ktorým musí čerpadlo vytlačiť vodu od svojej hĺbky ponoru až po odberné miesta.

Výpočet výšky závisí od viacerých faktorov:

  • hĺbka statickej hladiny vody od povrchu (hladina, pri ktorej voda v studni neklesá, v dôsledku doplňovania studne podzemnými vodami- MIN. HLADINA), značka HC
  • dĺžka potrubia od  hrdla vrtu po tlakový spínač, značka L
  • potrebný tlak pre domáci rozvod vody na tlakovom spínači, značka P

Čerpadlo ma najväčší odpor v mieste v studni kde sa už voda nenachádza. Pre každých 10m je to približne 1bar.
(Teda napr. v 30m studni je statická hladina vody v 10m od povrchu, čerpadlo tak pri svojom výkone ma najväčší odpor pri prvých 10m, čo predstavuje 1bar.)

Pri preprave vody od vrtu k tlakovému spínaču dochádza taktiež k stratám tlaku z potrubia do prostredia. Zo zaužívaného vzorca môžeme vyjadriť že v každých 5 metrov potrubia je strata približne rovná strate 1m dopravnej výšky.
(Teda napr. potrubie od vrtu by muselo merať až 50 metrov, aby došlo k strate tlaku približne 1bar. 50/5=10 a teda 10 metrov dopravnej výšky predstavuje 1bar.)

Poslednou zložkou ktorá ovplyvňuje celkový potrebný výkon čerpadla je tlak, ktorý je požadovaný na tlakovom spínači. Odporúčaný tlak je 3bar.
(Teda 3bar predstavuje 30m dopravnej výšky.)

 

Ako si vybrať ponorné čerpadlo Vodoley ?

Schéma dopravy vody zo studne

 

Z uvedených predpokladov môžeme zostaviť celkový vzorec na výpočet dopravnej výšky:
H=HC+(L/5)+(P*10)

 

Z našich príkladov by to bolo:
H=10+(50/5)+(3*10)
H=50

Zvolili by sme tak čerpadlo Vodoley typu 50U


Pre jednoduchosť sme Vám zostavili kalkulačku, ktorá vypočíta za vás dopravnú výšku, a tak vyberie vhodný typ čerpadla.